Encyklopedie


Sivá

Greylin


Éothéod Framburg - sídelní hradiště Éothéodu mezi řekami Sivou a Táhličkou, jejichž soutokem vzniká Anduina.
Sivá byla malá říčka, pramenící v západní části Ered Mithrin (blízko pramene Lesní řeky) a tekoucí k jihu až k soutoku s Táhličkou přitékající z úbočí Mlžnách hor. Tímto soutokem vznikala Anduina. Země mezi Sivou a Táhličkou se v první polovině třetího tisíciletí třetího věku nazývala Éothéod podle národa Seveřanů, který tu v té době žil a který se stal předky Rohirů.zpět