Encyklopedie


Ponto Pytlík (syn Balbův)


Ponto
Pytlík
Mimóza
Kuličková
Polo
Priska
Posko
Vilibald
Bulva
(3 dcery)
Pivoňka
Ponto
Porto
Vilimar
Heribald
Nora

Ponto Pytlík byl hobit z Kraje, třetí z pěti dětí Balbo Pytlíka. Narodil se roku 2816. Jeho manželkou byla Mimóza Kuličková a spolu měli dvě děti: Růženu a Pola Pytlíkovy. Zajímavé je, že Ponto je jediné jméno, které se ve známém rodokmenu Pytlíků objevuje dvakrát (stejně se jmenoval jeho pravnuk).

Ponto byl prastrýcem Bilba (byl bratrem jeho dědečka Munga) a praprastrýcem Froda (byl bratrem jeho pradědečka Larga). Byl však také přímým předkem Smíška a Pipina prostřednictvím své dcery Růženy, která se provdala za Hildigrima Brala.

Ponto Pytlík zemřel ve věku 95 let roku 2911. Za zmínku stojí fakt, že když o více než sto let později odešli Bilbo a Frodo, jediná přeživší rodová větev Pytlíků byli právě potomci Ponto Pytlíka (hlavou rodu se tak pravděpodobně stal jeho pravnuk a jmenovec Ponto Pytlík).zpět