Encyklopedie


Perla Bralová


Perla Bralová byla nejstarší dcerou vladyky Paladina II. z hobitího rodu Bralů a jeho manželky Rosany Stránské. Jméno Perla souvisí se zvykem hobitů pojmenovávat některé dívky ze zámožných rodin podle klenotů a drahokamů.

Narodila se roku 2975. Byla starší sestrou Peregrina Brala, člena Společenstva prstenu a pozdějšího vladyky. Kromě něj měla ještě dvě mladší sestry Berunku a Barvínku.

Perla Bralová měla v mládí za úkol každé ráno vyvážet na kolečkovém křesle na čerstvý vzduch Tlustou Laliu, vdovu po vladykovi Fortinbrasovi II., která byla od smrti svého manžela podle hobitích zvyklostí hlavou rodu. jednoho rána roku 3002 byla při své péči poněkud neobratná, čímž zapříčinila pád staré Lalii ze schodů, a ta na následky zranění zemřela (v požehnaném věku 119 let). Perle bylo za trest zakázáno zúčastnit se oficiálního obřadu, jímž jako hlava rodu nastupoval Laliin syn vladyka Ferumbras III. (který na to čekal už 22 let od smrti svého otce Fortinbrase II.), ale zlé jazyky říkají, že byla brzy na to spatřena s cenným perlovým náhrdelníkem z rodinného dědictví Bralů.zpět