Encyklopedie


Pelendur


Pelendur
Vorondil
Mardil
Eradan

Pelendur byl správcem Gondoru z Húrinova rodu za vlády krále Ondohera. V jeho době už si úřad správce získal v říši velký význam a Pelendur k tomu svými činy ještě přispěl. Od Pelendurovy doby se úřad správců prakticky předával z otce na syna v Húrinově rodě, přestože do konce královské linie Anárionova rodu ležela ještě formální pravomoc vybírat nového správce na králi.

Když zemřel roku 1944 v bitvě proti Vozatajům král Ondoher a oba jeho synové i synovec Minohtar, spravovala říši načas Gondorská rada, vedená právě správcem Pelendurem. Ten měl hlavní slovo v konečném odmítnutí nároků arthedainského krále Arveduiho, manžela princezny Fíriel. Po roce nakonec byla gondorská koruna dána vojevůdci Eärnilovi, pocházejícímu z vedlejší větve Anárionova rodu.zpět