Encyklopedie


Parth Celebrant

Pole Celebrantu

Field of Celebrant


Travnaté pláně mezi Lipavou, Anduinou a Stříberkou (Celebrant). Tato země patřila k Lothlórienu a za starých dob tvořila severní hranici Gondoru. Roku 2510 se tu odehrála důležitá bitva, kdy byl Gondor napaden vojsky Východňanů, kteří se přeplavili přes Nehlubiny, a skřetů, kteří přišli z Mlžných hor. Gondorští byli zachráněni od porážky náhlým příjezdem Eorla Mladého ze severu z Éothéodu. Správce Gondoru Cirion potom za odměnu daroval Eorlovi celou zemi Calenardhon.zpět