Encyklopedie


Paladin II. Bral

Paladin II Took


Paladin II. z rodu Bralů byl v letech 3015 T. v. – 13 Č. v. třicátým prvním vladykou Kraje. Narodil se roku 2933 jako třetí z pěti dětí a jediný syn Adalgrima Brala z mladší větve rodu Bralů.

Paladin se oženil s Rosanou Stránskou a měli spoli celkem čtyři děti: tři dcery (Perlu, Berunku a Barvínku) a syna Peregrina.

V době Paladinova narození byl vladykou Kraje jeho prastrýc Isumbras IV. a zdálo se nepravděpodobné, že by se Paladin sám mohl jednoho dne stát vladykou, protože vladyka Isumbras měl syna Fortinbrase a vnuka Ferumbrase, kteří se měli stát jeho následovníky. Oba dva skutečně postupně na úřad vladyky nastoupili, ale protože se Ferumbras III. nikdy neoženil, neměl žádné potomky a jeho smrt v roce 2915 znamenala vymření jeho větve rodu a tím pádem také přechod vladyckého úřadu na jeho vzdáleného bratrance Paladina.

Mladší rodová linie, ze které Paladin pocházel, se v určité fázi odstěhovala z dědičného sídla ve Velkých pelouších a žila na statku v Bílé Studni nedaleko Bralova Městce. Dokonce i poté co se Paladin stal vladykou, žil zřemě dál na svém hospodářství, protože i během války o Prsten o něm mluví jeho syn Pipin jako o sedlákovi v Bílé Studni.

Vladyka Paladin II. hrál významnou roli během poslední fáze války o Prsten – vymetení Kraje. Paladin nikdy nesouhlasil s pokusem Lota Pytlíka ze Sáčkova ovládnout Kraj a tvrdil, že pokud už by se někdo měl nazývat „Šéf“, měl by to být jen právoplatný vladyka Kraje. Proto se Paladin a Bralové postavili proti Lotovi a jeho najatým daebákům a odmítli je vpustit do Bralska. Poté co několik darebáků zastřelili šípy, drželi si ostatní radši odstup a zaměřili se na vykořisťování zbylých částí Kraje, kde se s takovým odporem nesetkali. Když se nečekaně vrátil z dlouhé výpravy Paladinův syn Peregrin se svými přáteli, vladyka ochotně přijal výzvu k otevřenému povstání, poslal stovku hobitů z Bralska pod Peregrinovým vedením do bitvy u Povodí a sám se ujal velení dalších, se kterými se pustil do osvobozování jižních částí Kraje (v Jižní čtvrtce, domovské oblasti Pytlíků ze Sáčkova, byly nejsilnější posádky darebáků).

Paladin zemřel roku 13 Č. v. po devatenácti letech ve funkci vladyky. Novým vladykou se pak stal jeho syn Peregrin II.zpět