Encyklopedie


Pařezov

Stock


Vesnice nebo městečko na Blatech ve Východní čtvrtce Kraje na západním břehu Brandyvíny. Procházela tudy významná silnice vedoucí přes Blata souběžně s Brandyvínou a od ní se tu oddělovala Pařezovská silnice na západ do Bralska. Pařezovem také protékal Pařezovský potok, pramenící v Zálesí.zpět