Encyklopedie


Oto Pytlík ze Sáčkova

Otho Sackville-Baggins


Oto Pytlík byl členem rodiny Pytlíků z Hobitína a zakladatel její větve, Pytlíků ze Sáčkova. Byl synem Longo Pytlíka a Kamélie Sáčkovské. Narodil se roku 1310 Krajového letopočtu.

Jeho matka byla dcera hlavy rodiny Sáčkovských (v originále Sackville), a protože ten zřejnmě neměl jiného mužského potomka, hrozilo by rodu Sáčkovských vymření, a tak Oto podle hobitího zvyku dostal dvojité příjmení Pytlík ze Sáčkova (v originále Sackville-Baggins, takže přesnější překlad by mohl být Sáčkovský-Pytlík), neboť po smrti Kaméliina otce na něj přešel titul hlavy rodu Sáčkovských. Zdědil také značné bohatství, protože rod Sáčkovských patřil mezi bohaté rodiny s velkými plantážemi dýmkového koření v Jižní čtvrtce.

Vzal si za ženu Lobélii Kšandičkovou a měli spolu syna Lota.

Zároveň byl Oto také prvním v pořadí nástupnictví titulu hlavy rodiny Pytlíků po svém bratranci Bilbovi a protože Bilbo neměl vlastní děti, byl Oto jeho dědicem, dokud Bilbo neadoptoval svého vzdálenějšího příbuzného Froda.

Když se Bilbo vydal na svou velkou výpravu a na rok zmizel, doufal Oto s Lobélií, že zdědí Dno Pytle.

A opět měl tu naději, když Bilbo na oslavě svých 111. narozenin roku 1401 zmizel a Dno pytle připadlo Frodovi. Oto chtěl vidět Bilbovu závěť a důkladně ji kontroloval, ale její platnost nemohl zpochybnit. Nakonec se Pytlíkové ze Sáčkova skutečně stali majiteli Dna Pytle (když jim je Frodo roku 1418 prodal), ale Oto se toho dne nedožil; zemřel roku 1412 ve věku 102 let.

Oto
Lobélie
Kšandičková
Kamélie
Sáčkovská
Loto
Laura
Ponravová
Linda
Bingozpět