Encyklopedie


Ornendil


Ornendil byl prvním synem a dědicem dvaadvacátého gondorského krále Eldacara. Když vypukl Příbuzenský svár a vojska uchvatitele Castamira oblehla hlavní město říše, Osgiliath, králi Eldacarovi se podařilo uprchnout na sever do Rhovanionu, ale Ornendil zůstal ve městě, kde byl nakonec zajat a popraven Castamirem. Eldacarovým dědicem se pak stal Ornendilův mladší bratr Aldamir.zpět