Encyklopedie


Olog-hai


Říká se, že ve Třetím slunečním věku Pán prstenů Sauron, který vládl v Mordoru, vzal některé ze starodávných zlobrů, jež vypěstoval Melkor v Angbandu, a vytvořil z nich jiné plemeno, v Černé řeči známé jako olog-hai. Tito tvorové byli velikostí a silou pravými zlobry, ale Sauron jim dal vychytralost a zbavil je strachu ze světla, které bylo pro většinu zlobrů smrtící. Olog-hai byli v boji strašliví, protože byli vychováni jako dravé šelmy, aby hladověly po mase svých nepřátel. Měli šupiny tvrdé jako kámen a byli dvakrát tak velcí jako člověk. Nosili hladké okrouhlé černé štíty a byli ozbrojeni velkými kladivy, drápy a silnými tesáky. Málo bojovníků jakéhokoli plemene proti nim dokázalo udržet hradbu štítů, a čepele neobdařené elfím kouzlem nepronikly jejich silnou kůží a neprolily jejich ohavnou černou krev.

Přestože byli olog-hai silní, na konci Třetího věku byli úplně vyhubeni. Tito tvorové totiž byli oživeni a vedeni jedině vůlí Temného pána Saurona. Když byl tedy zničen Jeden prsten a Sauron zahynul, náhle ztratili rozum a cíl, potáceli se a bloudili. Bez pána nedokázali ani zvednout ruku k boji, a tak byli pobiti, nebo se poztráceli. Proto historie Čtvrtého věku o olog-hai nevyprávějí, neboť již navždy opustili svět.zpět