Encyklopedie


Nandor


Elfové, původně Teleri, kteří se pod vedením Lenwëho oddělili při Velké pouti od ostatních před Mlžnými horami. Založili "říše" jako Laurelindórenan nebo državu v severním Temném hvozdu. V Prvním věku jich část odešla s Lenwëho synem Denethorem do Ossiriandu a ti se stali Laiquendi. Později se smísili s přicházejícími Avari a Sindar. Sindar se většinou nad nimi ujali vlády. V Prvním věku se většinou toulali kolem Anduiny. Na začátku Čtvrtého věku většina odplula na Západ.


zpět