Encyklopedie


Morgai


Morgai byl horský hřeben v Mordoru, který běžel souběžně s hlavním pásmem severní části Ephel Dúath po jeho východní straně.

Hřeben Morgai byl mnohem nižší než vrcholky Ephel Dúath. Na východě shlížel na pláň Gorgoroth, na západě se mezi Morgai a Ephel Dúath táhlo dlouhé údolí od Cirith Ungol až po úroveň hradu Durthang. Mírně se svažovalo od severu k jihu a na jeho dně se nacházelo koryto říčky, které bylo v době války o Prsten vyschlé, ale místy se v údolí nacházely prameny vody a malé potůčky, jejichž voda však brzy mizela mezi kamením. V údolí také ještě zbývalo více vegetace než níže na pláni Gorgoroth: občasné nízké stromy, trsy trávy, suchý mech a ostružiní s velmi dlouhými a ostrými trny. Hlavní silnice z Minas Morgul do Mordoru překonávala toto údolí po vysokém kamenném mostě.zpět