Encyklopedie


Morannon

Černá brána, Cirith Gorgor, Strašidelný průsmyk

Black Gate, Hautned Pass


Morannon Morannon
Musíme ze sebe udělat vnadidlo Vojska Kapitánů Západu pře Černou bránou
Morannon byla velká vstupní brána na severozápadě Mordoru. Uzavírala průsmyk Cirith Gorgor mezi Ered Lithui a Ephel Dúath, spojující údolí Udûn s planinou Dagorlad. Ve válce Posledního spojenectví byla brána po velké bitvě proražena. Potom byla nadlouho pod kontrolou Gondoru. Byly zde postaveny Narchost a Carchost, které měly střežit průsmyk a bránit průchodu nepřátel, tak jako další pevnosti (například Durthang a Cirith Ungol), ale později, když bylo království oslabeno nájezdy Východňanů, byly opuštěny. Země i s pevnostmi a Černou bránou byla brzy obsazena skřety a připravena pro návrat Temného pána.

Na západě Mordoru se zvedalo ponuré pohoří Ephel Dúath, Hory stínu a na severu roztříštěné štíty Ered Lithui. Kde se však tato pohoří (...) blížila k sobě, vztahovala dlouhá ramena k severu, a mezi nimi byla hluboká úžlabina. To byl Cirith Gorgor, Strašidelný průsmyk, vstup do země Nepřítele. Po obou jeho stranách se chmuřily vysoké útesy a z ústí trčely dva svislé vrchy, černé do morku kostí a holé. Na nich stály Zuby Mordoru, dvě silné a vysoké věže. V dávných dobách po Sauronově svržení a útěku je ve své pýše a moci postavili muži z Gondoru, aby se nepokusil proniknout do své staré říše. (...) Z jejich kamenných tváří však zíraly temné okenní otvory na sever, na východ a na západ a každé okno bylo plné očí, jež nespaly.
Přes ústí průsmyku zbudoval Temný pán od útesu k útesu vysoké kamenné opevnění. Byla v něm jediná železná brána a na cimbuří neustále přecházely stráže. Pod vrchy byla skála z obou stran provrtána stovkami jeskyní a tmavých děr. LotR IV 3zpět