Encyklopedie


Mindolluina

Mindolluin


Nejvýchodnější hora v Bílých horách v Gondoru. Na úpatí Mindolluiny bylo na konci Druhého slunečního věku vybudováno město Minas Anor, které se stalo největším městem Gondoru a královskou citadelou. Později byl znám název města Minas Tirith.
Na svahu hory byl na začátku Čtvrtého věku nalezen semenáček Bílého stromu, který byl pak znovu zasazen na nádvoří v Minas Tirith před Bílou věží.zpět