Encyklopedie


Minas Morgul

Minas Ithil, Věž měsíce, Mrtvé město, Černokněžnická věž

Tower of the Moon, Dead City


Minas Ithil Minas Ithil

Město v Gondoru v hlubokém údolí v Horách stínu, založené roku 3320 D.v., po Pádu Númenoru. Původní jméno bylo Minas Ithil, "Věž Měsíce", jako protějšek Minas Anor na úbočí Ered Nimrais. Minas Ithil se nacházela v západním ústí Ithilského průsmyku, který byl jednou z mála přístupových cest do Mordoru od západu přes Ephel Dúath. Město se stalo sídlem Isildura a centrem Ithilienu, zatímco hlavním městem Gondoru byl Osgiliath, kde měli Isildur a jeho bratr Anárion postaveny své trůny. Do Minas Ithil vedla z Osgiliathu velká cesta přes velkou křižovatku se silnicí vedoucí Ithilienem od severu k jihu soouběžně s horami. V Minas Ithil byl také zasazen první Bílý strom ve Středozemi, semenáček númenorského stromu Nimlothu.

Poloha na samotné hranici Mordoru byla docela nebezpečná, což se ukázalo už roku 3429 D.v., kdy bylo město nakrátko dobyto Sauronem. Princ Isildur uprchnul na sever a Sauron spálil Bílý strom (jeho semenáček se ale zachránil a byl zasazen v Minas Anor). Po porážce Saurona bylo město obnoveno. Pro lepší obranu Minas Ithil a celého Ithilienu byly zbudovány pevnosti v Horách stínu (například v průsmyku Cirith Ungol), které měly bránit návratu skřetů a dalších Sauronových služebníků. Po další dvě tisíciletí byla Minas Ithil důležité gondorské město, ačkoli její význam postupně upadal, na rozdíl od Minas Anor, kam byl roku 1640 T.v. z Osgiliathu přestěhován královský dvůr.

Pevnosti v Ephel Dúath na hranicích Mordoru byly po Velkém moru opuštěny, a tak se z Minas Ithil stalo poměrně ohrožené město. To se naplno projevilo ukázalo roku 2000, kdy Morgulským průsmykem vyšli z Mordoru nazgûlové a po dvouletém obléhání Minas Ithil dobyli.
Pán nazgûlů se zde usídlil a město bylo gondorskými přejmenováno na Minas Morgul - "Černokněžnická věž". Pán nazgûlů, Černokněžný král vyzval posledního Gondorského krále, Eärnura, na souboj před bránou Minas Morgul, ale když král Eärnur přijel, Pán nazgulů ho zajal a od té doby už krále nikdo neviděl. Potom vládli Gondoru správci a téměř tisíc let, než se do Mordoru vrátil Sauron, pro ně byla Minas Morgul největší hrozbou.

Ve válce o Prsten bylo poraženo morgulské vojsko a zabit Černokněžný král. Po porážce zbytku Sauronovy moci byla Minas Morgul zničena a nepřebývali tam již žádní lidé.
zpět