Encyklopedie


Minardil


Minardil
(další děti)
(několik dětí)

Minardil, syn Hyarmendacila II. byl dvacátým pátým králem Gondoru z Anárionova rodu. Měl dva syny: Telemnara a Minastana.

Minardil se narodil roku 1454, za vlády svého praděda Eldacara, krátce po skončení Příbuzenského sváru. Nastoupil na gondorský trůn roku 1621 po smrti svého otce, ale jeho vláda byla krátká a neklidná. Už roku 1634, když pobýval v Pelargiru, dozvěděli se o tom Umbarští korzáři a nečekaně podnikli nájezd na toto přístavní město a samotného krále v boji zabili. Po Minardilovi pak nastoupil jeho starší syn Telemnar (jehož vláda však byla ještě kratší, neboť za dva roky přišel Velký mor, jemuž Telemnar i se svými dětmi podlehl).

Významným přínosem krále Minardila gondorské historii, který však byl doceněn až později, bylo vybrání Húrina z Emyn Arnenu jako králova správce. Tento muž se osvědčil jako dobrý organizátor a udělal mnoho pro zajištění pořádku v říši i po Minardilově smrti a zejména při potýkání se s následky temné epidemie. Co však bylo nejdůležitější, byl zakadatelem Húrinova rodu, z něhož později vzešli vládnoucí správci, když vláda králů skončila.zpět