Encyklopedie


Methedras


Nejjižnější z vysokohorských štítů Mlžných hor, tyčící se nad údolím Nan Curunír, kde se nacházela pevnost Angrenost s věží Orthank. Od Methedrasu na jih se Mlžné hory rozdělovaly na dva nižší hřebeny kopců – jeden směřující k jihovýchodu po okraji lesa Fangornu, druhý k jihozápadu, zakončený kopcem Dol Baran.zpět