Encyklopedie


Meneldil


Meneldil Gondorský Meneldil Gondorský

Meneldil byl syn Anáriona. Byl jeho čtvrtým dítětem a byl jedním z posledních muž narozený na Númenoru. Byl třetím králem Gondoru a prvním, který mu vládl jako samostatnému království. Narodil se v roce 3318 D.v. a zemřel roku 158 T.v.. Byl to muž zdvořilý, ale prozíravý a nezjevoval své myšlenky.

Spolu se svým otcem a sourozenci unikl na lodi z Pádu Númenoru a přeplavil se do Středozemě, kde se usídlili v pevnosti Minas Anor. Po založení Říší ve Vyhnanství pravněpodobně nehrál významnější roli a nepočítalo se s ním jako s následníkem trůnu; jako čtvrté dítě Elendilova mladšího syna byl tehdy přinejmenším sedmý v pořadí následnictví.

Ve Válce Posledního spojenectví byl Meneldilův otec Anárion zabit, ale Isildur se vrátil do Gondoru a svěřil vládu v Jižním království Meneldilovi. A tak v roce 2 Třetího věku se stal Meneldil gondorským králem. Ve skutečnosti je docela pravděpodobné, že Isildur neměl v úmyslu rozdělit vládu v Severním a Jižním království do dvou linií, ale chtěl zachovat systém, který fungoval před válkou; Elendil tehdy vládl v Arnoru jako velký král, zatímco Isildur s Anárionem v Gondoru zastupovali královskou moc v Elendilově jménu. Čili Isildur pravděpodobně pověřil Meneldila spravováním Gondoru, zatímco on sám se chtěl v Arnoru po svém otci ujmout trůnu velkého krále. Víme také, že Ve skutečnosti byl [Meneldil] rád, že Isildur a jeho synové odcházejí, a doufal, že je záležitosti na Severu nadlouho zaměstnají – Isildur tedy zjevně měl v plánu se do Gondoru vrátit a ovlivňovat jeho vládu. Stalo se ale něco, co nikd neočekával; v pohromě na Kosatcových polích zahynul jak Isildur, tak jeho tři starší synové, a Arnor zůstal na sedm let bez krále, než dospěl Isildurův čtvrtý syn Valandil. Meneldil tehdy zjevně využil situace a prohlásil se králem Gondoru jako samostatného státu, kde založil vlastní dynastii. Valandil se zřejmě svého nároku na Gondor nedomáhal (nejsou o tom žádné zprávy) a spokojil se s vládou v Arnoru. Nicméně o téměř dva tisíce let později vzdálený Valandilův potomek Arvedui po smrti gondorského krále Ondohera vznesl nárok na gondorský trůn a jako jeden z argumentů připomněl právě toto uspořádání zamýšlené Isildurem. Gondorská rada ale jeho nárok odmítla s tím, že v Gondoru od Meneldilových dob vládnou Anárionovi potomci.

Zemřel roku 158 a následoval ho na trůně jeho syn Cemendur.zpět