Encyklopedie


Melkor

Belegurth, Bauglir, Morgoth, První Temný Pán


Melkor je prapůvodním zlem, tudíž bychom u něj jakoukoliv kladnou vlastnost hledali marně. Jde o zcela zkaženou bytost. Je krutý, chamtivý, pyšný a zbabělý.

Původně byl nejjasnějším a nejkrásnějším z Ainu. Na Ardě mohl dlouhou dobu svou tělesnou schránku měnit dle libosti, ale po krádeži silmarilů o tuto schopnost přišel a zůstal uvězněn v podobě "velkého temného vojevůdce". Společně s ostatními Ainur byl stvořen i Melkor na počátku časů všeotcem Ilúvatarem. Ten k nim hovořil a předkládal jim hudební téma, podle kterých předním pěli. Svým zpěvem Ainur tkali hudbu jejímž obrazem byl samotný vesmír. Melkor byl nejnadanějším pěvcem a převyšoval všechny ostatní Ainur, ale i přes to byl zkažený a prahl po ještě větší moci, aby se mohl stát stvořitelem svého vlastního světa a vyrovnat se Ilúvatarovi. Získal stoupence a pokusil se do hudby vložit své zlé myšlenky, ale díky ním stvořené disharmonii pouze vynikla krása Ilúvatarových úmyslů. Dlouhý čas také pátral po tajemném nehynoucím plamenu a tento plamen nakonec Melkor spatřil na vlastní oči až Ilúvatar zhmotnil hudbu Ainur a učinil tak Ardu. Zlý Ainu i jeho přívrženci sestoupili na Ardu společně s Ainur, kteří měli dohlížet na její osud. Na Ardě se Melkorovým nejvěrnějším služebníkem stal Mairon, který byl původně jedním z Aulëho maiar. Když se stal Melkorovým nadpraporčíkem, začalo se mu říkat Co-Thaur a nakonec Sauron. Během těchto let zvaných "roky lamp" došlo k první válce mezi Melkorem a Valar na jejímž konci byl Temný Pán Valarským bojovníkem Tulkasem zahnán do vnější temnoty. V době jeho vyhnanství byly vyrobeny dvě lampy. Illuin a Ormal, které osvětlovaly celou Ardu. Melkor se ovšem brzy vrátil a na dalekém severu, kam světlo lamp téměř nedosahovalo vybudoval pevnost Utumno. V roce 3450 byly obě lampy Melkorem zničeny. A tím skončil "věk blaženosti". Melkor nechal na počátku těchto dni postavit pevnost Angband, která ho měla chránit před útoky Valar ze západu. Za jejího velitele byl určen Sauron. Temný pán byl rpvním kdo si uvědomil probuzení elfů. Spoustu jich odvlekl do Utumu a vypěstoval z nich kruté skřetí plemeno. Valar byli odhodláni Melkora zničit a zajistit elfům mír. A tímhle tedy byla rozpoutána "válka mocností", během které byly temné síly na hlavu poraženy. Angband padl, Souronovi se však povedlo uprchnout. Melkorova bašta Utumno byla zcela zničena a on sám byl na tři roky uvězněn do řetězů.

Když byl ze zajetí propuštěn, začal mezi nenáviděné elfy zasívat lži a šířit pomluvy. Prahl po pomstě a po silmarilech, klenotech vytvořených Fëanorem. Trvalo velmi dlouho než byůy Melkorovi skutečné pohnutky odhaleny. Poté co byl proklet Fëanorem z Valinoru utekl. Útočiště nalezl v Angbandu kde uzavřel spojenectví s Ungoliant, zkaženým maiarským duchem s podobou obrovské pavoučice. Společně zničili dva Valinorské stromy a uloupili slimarily. Při jejich útoku zahynul i velekrál. Jeho synem byl pak Melkor nazván Morgoth, prokletým jménem, které mu navždy zůstalo. Když poté uprchl do Středozemě došlo mezi Morgothem a podvedenou Ungoliant k souboji o silmarily. Toho dne Morgoth málem padl, ale pavoučice byla v poslední chvíli zahnána jeho věrným vojskem Balrogů. Poté byly všechny tři zářící klenoty temným Pánem vsazeny do jeho koruny a tímhle činem nastal První věk.

Morgoth se v prvním věku usídlil v Angbandu. Kde vybudoval velké skřetí vojsko, se kterým chtěl vyhubit takzvané "Beleriandské" elfy. Obří vojsko bylo Morgothem rozděleno na západní armádu, ketrá do Beleriandu vtrhla Sirionským průsmykem a armádu východní, která do Doriathským lesů pochodovala přes zemi. Zatímco západní armádě se podařilo obsadit téměř celý západní Beleriand, vojsko které Mrogoth poslal na východ bylo elfy zcela rozprášeno. Druhou bitvou Beleriandských válek se stala Dagor-nuin-Giliath neboli Bitva pod hvězdami, ve které proti Morgothovi stanuli Noldor vedený Fëanorem. Ten byl v bitvě smrtelně zraněn strašlivým pánem Balrogů "Gothmogem". Po jeho smrti bylo elfům nabídnuto mírové jednání. Morgoth i Fëanorův prvorozený syn Meadhros se pokusili setkání využít a zákeřně sebou přitáhli i svá vojska. Došlo k dalšímu krvavému souboji během něhož byli Noldor pobiti a Meadhros odvlečen do Angbandu, ze kterého ho později vysvobodili jeho příbuzní. V těchto dnech Středozemí vyšlo slunce a to skřety i ostatní zlé bytosti zahnalo do jeskyní a hor. Po několika letech Morgoth na elfy opět zaútočil. Pokusil se je překvapit náhlím útokem. Hlavní vojsko se vyrazilo z obleženého Angbandu, ale mnoho skřetím šikům se podařilo vybojovat si cestu i přes Siriánský průsmyk a Maglorovu bránu. Noldor skřetí armádu zahnali zpět na sever, kde byla u bran Angbandu drtivě poražena. Tato bitva do dějin vstoupila pod jménem Dagor Aglareb neboli "slavná bitva". po které sevření bašty Temného Pána ze strany elfů ještě zesílilo.

Po zhruba 200 letech se Morgoth pokusil obležení znovu prolomit pomocí draka Glaurunga, mladý otec draků byl však zahnán lučišníky. Když ovšem dospívala šestá generace lidí, Morgoth prolomil obležení a ze severu se na Středozemi vrhla strašlivá armáda do jejíhož čela Temný Pán dostavil již dospělého Glaurunga a Balrogy. a takto začala Dagor Bragollach neboli "botva náhlého plamene". Samotný Morgoth ze své pevnosti vyšel až když byl velekrálem Noldor vyzván na souboj. Souboj sice vyhrál Morgoth a velekrále Noldor zabil ale byl v něm zmrzačen. Od té doby už na věky kulhal, proto se tento osuboj stal Morgothovým nezpochybnitelným triumfem. Říše Finarfinových synů byly zničeny. Synové Fëanorovi byly zase vyhnáni ze svých domovů a Sauronovi se dokonce povedlo obsadit Orodrethovu pevnost na ostrově Tol Sirion, který poté tento děsivý služebník přejmenoval na ostrov vlkodlaků. Později se ale elfům povedlo uzavřít dva průsmyky, čímž ale pouze znesnadnili skřetům jejich pronikání do Beleriandu. V další bitvě Morgoth dosáhl téměř úplného vítězství. Fingon padl a jeho říše s ním, většina eldar byla odvlečena do Dol Gulduru na severu a mezi lidskou rasou zavládlo odcizení. Díky nezlomnosti odvážného lidského náčelníka Húrina se však Temnému Pánovi nepovedlo dozvědět polohu města Gondolinu, které mu stálo v jeho cestě zcela ovládnout Středozem. Morgoth Húrinův rod proklel a jeho samotného spoutal a posadil na vrchol hory, ze kterého ho nutil pozorovat utrpení jeho blízkých. Díky silmarilu. který Morgothovi kdysi uloupil Berin a Lúthien se půl elfovi Irindelovi podařilo doplout do Valinoru a požádat Valar o pomoc v boji proti zlu. Půl elfovy prosby byly vyslyšeny a Valar vyšli do války proti Temnému Pánu. V té bitvě byla většina Morgothových služebníků pobita. Některým se však hněvu Valar a národu Ardy podařilo uprchnout mezi nimi i Sauronovi. Morgothovou poslední nadějí v boji proti válečníkům Valinoru bal drak Ancalagon Černý. Toho však zabil Eärendil.

Morgoth byl poté spoután a uvězněn na hradby noci. Elfové však věří, že jednoho dne se Morgothovi povede skrz hradby noci proniknout a vrátit se zpět na Ardu. Tam zničí slunce a měsíc a rozpoutá tím Dagor Dagorath neboli "poslední bitvu". Morgoth, Sauron a nekonečně mnoho zástupců jejich příznivců v ní vstanou proti všem národům Středozemě, které povedou Valar. V této bitvě bude Morgoth zabit Túrinem Túrambárem synem Húrina, kterýž tak pomstí svůj prokletý rod a celé lidstvo.

By:Zahonkozpět