Encyklopedie


Lebennin


Země v Gondoru, ohraničená tokem Anduiny až po její ústí do moře, dále řekami Gilrain a Erui a na severu úbočím Bílých hor. Lebenninem protékalo ještě několik řek, například Serni, Sirith a Kelos. U ústí Sirith do Anduiny stálo nějvětší Gondorské přístavní město, Pelargir.

Stříbrně plynou potůčky z Celosu k Erui
v zelených pláních Lebenninu!
Vysoká tam roste tráva. Ve větru od moří
lilie bílé se kývají
a chvějí se zlaté zvonky mallosu a alfirinu
na zelených pláních Lebenninu
ve větru od moří!zpět