Encyklopedie


Kiril


Menší řeka v Gondoru, v západním Lamedonu. Byla počítána jako třetí ze sedmi řek Gondoru.

Pramenila na jižním úbočí Ered Nimrais v údolí mezi hlavním horským masivem a menším vrchem, asi dvacet mil východně od Tarlangovy šíje. Tekla nejprve krátký úsek na východ a poté přímo k jihu, přes brody u města Calembel až ke svému ústí do Ringló.
zpět