Encyklopedie


Jeden prsten

Prsten, Vládnoucí prsten, Velký prsten, Isildurova zhouba, Milášek

The Ring, The Ruling Ring, The Great Ring, Isildur's Bane, Precious


Isildurův svitek Isildurův svitek
Ale Prsten byl ztracen... Prsten na dně Anduiny
Tlustá obálka Tlustá obálka na krbové římse, kterou Bilbo zanechal Frodovi

Prsten, který ukoval Temný pán Sauron v Sammath Naur v Hoře Osudu roku 1600 D. v.. Vytvořením Jednoho prstenu se pod jeho moc dostaly všechny menší Prsteny moci, které předtím vykovali elfští kováři v Eregionu: Sedm a Devět prstenů, vyrobených se Sauronovou pomocí, a dokonce i Tři prsteny, které vyrobili elfové sami, ale podle Sauronových znalostí.
Na rozdíl od ostatních Prstenů moci byl jednoduchý, neměl vsazený žádný kámen. Pouze kdyš prošel žárem, vystoupil na jeho povrchu nápis:

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
Což přeloženo z Černé řeči znamená:
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
jeden všechny přivede, do temnoty sváže
Sauron vložil do Jednoho prstenu většinu své moci a poznání, takže v případě, že jej měl na prstě, jeho moc na zemi byla skutečně lepší, ale bylo tu rovněž skutečné nebezpečí, že pokud mu bude odňat, jeho moc bude velmi silně oslabena.
Prsten byl v držení Saurona po zbytek Druhého věku. Jeho mocí ovládl devět smrtelných mužů, kterým rozdal Devět prstenů a proměnil je v Prstenové přízraky. Nakonec však Sauron válku proti nově založeným královstvím Gondoru a Arnoru rozpoutal dříve, než jeho vlastní moc byla dobudována, jeho vojska prohráli veVálce posledního spojenectví a když se Sauron, Elendil a Gil-Galad navzájem pozabíjeli (Sauron nebyl zabit, jen dočasně nemohoucí), princ Isildur mu uťal Prsten z ruky, takže jeho tělo bylo teď skutečně zničeno a jeho duch uprchl. Přes rady Elronda a Círdana ale Prsten nezničil, když měl možnost, protože byl ovlivněn jeho mocí a když už jej jednou měl, nechtěl se jej vzdát. Prohlásil jej za dědictví svého rodu, ale už roku 2 T. v. byl ze zálohy přepaden na Kosatcových polích a když se chtěl zachránit použitím Prstenu, ten mu sklouzl z prstu (protože měl vlastní vůli a snažil se ho opustit) a potopil se na dno řeky. Proto byl Prsten zvláště v Gondoru nazýván Isildurova zhouba.
V Anduině ležel Prsten asi 2460 let, než ho našel Stata Déagol. Krátce poté byl uškrcen svým přítelem Sméagolem, který se prstenu zmocnil a zjiistil, že ho dělá neviditelným. Využíval pak Prsten k loupení, až byl vypovězen ze svého lidu. Prsten na něj začal mít takový vliv, že se stranil slunce a vyhledával tmu. Proto se kolem roku 2470 proplížil jeskyněmi do podzemního jezera u kořenů Mlžných hor. Tam přebýval skoro pět set let a používal Prsten občas k zabíjení skřetů, než ho jednoho dne ztratil (lépe řečeno Prsten ho opustil, protože tou dobou opět rostla moc Saurona a Prsten se snažil dostat ke svému pravému pánu).
Prsten našel hobit Bilbo Pytlík a brzy zjistil jeho příjemnou vlastnost, že dělá člověka neviditelným. To využil na svých dobrodružstvích, například proti pavoukům v Temném hvozdě, lesním elfům a draku Šmakovi. Když se vrátil domů, příležitostně jej používal, když se chtěl vyhnout nevítaným setkáním. Bilbo měl prsten v držení 60 let. Získal jej ve věku jednapadesátí let a když roku 3001 slavil své 111. narozeniny, byl na něm znát vliv Prstenu, protože vypadal, jako kdyby za celou dobu vůbec nezestárl. Bilbo pak odešel z Kraje a na naléhání a mírnou hrozbu čaroděje Gandalfa odkázal Prsten svému synovci Frodovi. Gandylf tehdy nevěděl jistě, o jaký prsten se jedná, ale tušil jeho neblahý vliv.
S jistotou byla totožnost Jednoho prstenu zjištěna až roku 3018, kdy Gandalf provedl zkoušku ohněm a objevil hrozivý nápis na Prstenu. Poslal proto Froda do Roklinky, kde se mělo rozhodnout, co s Prstenem dále. Mezitím ale po Jednom prstenu začali pátrat také nazgûlové, kteří ho měli několikrát málem na dosah. Frodo po cestě použil Prsten dvakrát: v domě Toma Bombadila a na Větrově. Nakonec ale byl donesen do Rokliny.
V Roklince byla kvůli Prstenu uspořádána Elrondova rada a na ní bylo rozhodnuto, že Prsten se musí donést zpět do Puklin osudu, kde byl vyroben a kde jedině mohl být zničen, a tak jedině skutečně přemoci Saurona a vyhrát zdánlivě prohranou válku. Za tím účelem bylo ustaveno Společenstvo prstenu, které mělo Frodovi pomoci s jeho úkolem. Potřetí Frodo Prsten použil na Amon Henu. Nakonec ze Společenstva zůstak s Frodem jen jeho sluha Sam. Když byl Frodo uspán žihadlem Oduly, Sam se ujal Prstenu s tím, že bude pokračovat v úkolu sám. Jednou také prsten použil. Když se ale shledal s Frodem, vrátil mu jej a Frodo donesl Prsten až do Sammath Nauru. Tam, v samotném srdci Sauronovy říše, jej ale moc Prstenu překonala a on se prohlásil jeho pánem a počtvrté si jej nasadil. Byl ale napaden Sméagolem, který mu ukousl prst a zmocnil se Prstenu. Záhy se ale Sméagol i s Prstenem zřítil do žhavé lávy a Vládnoucí prsten se roztavil.

Prsten během své historie změnil nositele celkem devětkrát, i když celkem ho mělo v držení pouze sedm osob. Podrobně to ukazuje následující tabulka:

Datum Nositel Jak jej získal Doba držení
1600 D. v. Sauron Ukoval prsten v Sammath Naur.1841 let
3441 D. v. Isildur Usekl Prsten ze Sauronovy ruky na svazích Orodruiny.2 roky
2 T. v. (nikdo) Prsten se vyvlékl Isildurovi z prstu a potopil se na dno Anduiny u Kosatcových polí.asi 2461 let
asi 2463 Déagol Našel Prsten v řece, když při rybaření spadl do vody.několik minut
Sméagol (Glum) Zavraždil Déagola z touhy po Prstenu.asi 478 let
2941 (nikdo) Prsten vypadl Glumovi ve skřetích tunelech v Mlžných horách.několik hodin
Bilbo Pytlík Našel Prsten na podlaze skřetího tunelu.60 let
22. září 3001 Frodo Pytlík Bilbo mu prsten odkázal (bylo to poprvé, kdy byl Prsten předán dobrovolně).17,5 roku
13. března 3019 Samvěd Křepelka Vzal Prsten od bezvědomého Froda v průsmyku Cirith Ungol v domnění, že je mrtvý.několik hodin
14. března 3019 Frodo Pytlík Sam mu Prsten vrátil, když se opět setkali ve věži v Cirith Ungolu. 11 dní
25. března 3019Sméagol (Glum) Ukousl prsten z Frodova prstu v Sammath Naur.několik sekund
Kromě toho víme o třech případech, kdy měl někdo další Prsten krátce v ruce, aniž by se považoval za nositele Prstenu a chtěl by jej používat nebo zničit. Byli to:
  • Gandalf sebral Prsten ve Dně pytle, když jej Bilbo upustil. Později s ním také zacházel ve Frodově pracovně, aby vyzkoušel, jestli uvidí Sauronův nápis.
  • Tom Bombadil si na chvíli vzal Prsten od Froda, aby mu předvedl, že nad ním nemá žádnou moc.
  • Někdo nejmenovaný dal Prsten na řetízek, zatímco se Frodo v Roklince zotavoval z rány . (Mohl to být opět Gandalf)

V příbězích Gandalf několikrát naznačuje, že to, co se lidem ve Středozemi jeví jako náhoda, je ve skutečnosti záměr vyšší moci. Je tedy dost dobře možné, že to, že byl prsten takovou nevysvětlitelnou "náhodou" nalezen Déagolem a později Bilbem, bylo vůlí samotného Erua.zpět