Encyklopedie


Hobitín


Hobitín Hobitín
Hobitín pokažený Hobitín pod vládou Šarkana

Hobitín byl vesnice zhruba uprostřed Kraje, náležící do Západní čtvrtky. Ležel po obou stranách říčky Vody, asi míli severozápadně od sousední vesnice Povodí. Oběma vesnicemi procházela Povodská cesta, která je spojovala s Velkou východní cestou na jihu. V Hobitíně se Povodské cesty také oddělovala další cesta, která po mostě překonávala Vodu a vedla do vesničky Záhoří na severu.

Na severní straně nad vesnicí dominoval krajině výrazný Hobitínský kopec, místními zpravidla nazývaný prostě Kopec. V tomto kopci se nacházela luxusní hobití nora zvaná Dno pytle, která byla sídlem rodiny Pytlíků; nejslavnějšími obyvateli byli Bilbo a Frodo. Na úpatí Kopce pod Dnem pytle ležela Pytlová ulice se třemi norami. Kromě nor ale velkou část obydlí v Hobitíně tvořily také domy, zvláště v rovině podél Vody. Jednou z výrazných budov byl Pískařův mlýn na severní straně Vody hned u mostu. O něco dále na sever, podél levé straně cesty stála Stará sýpka. Vesnice měla také svou vlastní poštu.

Hobitín byl těžce zasažen během vlády šéfa: Loto Pytlík ze Sáčkova se usadil v Dně pytle, které koupil od Froda, a také koupil Pískařův mlýn, který brzo zboural a na jeho místě postavil nový a větší. Nechal také zbourat Starou sýpku a na jejím místě postavit nevzhledné baráky, z Pytlové ulice udělal lom a okolí Dna pytle nechal zastavět kůlnami. Hobitín se stal místem silné posádky Darebáků a později se tu také usadil sám jejich vůdce Šarkan – Saruman. Když byli Darebáci poraženi v bitvě u Povodí, dorazili vzbouření hobiti do Hobitína, který se tak stal dějištěm poslední smutné události Války o Prsten, smrti Sarumana.

Po válce byly všechny škody postupně odstraněny. Ve Dně pytle se usadil Sam Křepelka a Hobitín se ze všech částí Kraje nejvíce těšil z výsledků jeho práce s využitím daru od Galadriel. A také právě v Hobitíně byl (na místě poraženého stromu na Oslavové louce) zasazen jediný mallorn mezi Mlžnými horami a mořem.
zpět