Encyklopedie


Hithlum

Hísilómë, Mlhavá země

Land of Mist


Hísilómë byla chladná země na sever od Beleriandu. Název znamená quenijsky Mlhavá země a pochází od mraků, které tam posílal Morgoth po příchodu Noldor. V sindarštině to bylo přeloženo jako Hithlum. Přestože tam často vanul chladný vítr ze severních pustin, byla to pěkná a úrodná země. Z jihu a východu byla ohraničena horami Ered Wethrin a ze západu Ered Lómin. Jihovýchodní část Hithlumu se nazývala Mithrim, jihozápadní pak Dor-lómin. Tyto dva kraje byly odděleny Mithrimskými horami. Během věků hvězd se v Hithlumu usídlila část Sindar, i když méně hustě než na jihu v Beleriandu.

Po příchodu Noldor se Fëanorův lid utábořil u jezera Mithrim, ale brzy byl přepaden velkým vojskem skřetů. Tak začala druhá z velkých beleriandských bitev, která skončila naprostým vítězstvím elfů.

Později se tady usídlil lid velekrále Fingolfina a Hithlum se tak stal nejvýznamnějším z noldorských království ve Středozemi. Většina Noldor se usídlila na březích jezera Mithrim a původní sindarské obyvatelstvo s nimi brzy splynulo. Fingolfin si ale své sídlo nevybudoval přímo v Hithlumu samotném, ale na opačné straně hor: Pevnost Barad Eithel ležela na východním úbočí Ered Wethrin na okraji Ard-galenu, aby tak stála na stráži proti případnému útoku Morgotha na Hithlum. Kraj Dor-lómin byl svěřen Fingolfinovu synu Fingonovi. Poté, co do Beleriandu přišli lidé, usídlil se tu kolem roku 425 P. v. Druhý dům Edain, známý jako dům Hadorův.

Asi roku 160 P. v. byl Hithlum napaden od západu, protože Morgoth se pokusil vyslat vojsko skřetů oklikou přes daleký sever a napadnout Noldor z nečekané strany. Útok ale byl včas zpozorován a skřeti zahnáni do moře u zálivu Drengist. V bitvě Náhlého plamene, roku 455 P. v., se Hithlum také udržel, na rozdíl od elfských zemí na severu Dorthonionu, ale v bitvě padl Hador, pán Dor-lóminu. Po bitvě se vydal král Fingolfin vyzvat na souboj samotného Morgotha a svedl s ním slavný souboj, ve kterém nakonec padl. Králem Hithlumu a velekrálem Noldor se tak stal jeho syn Fingon. Hithlum byl opět ze severu a z východu napaden skřety v roce 462 P. v., tehdy padl Galdor, pán Dor-lóminu.

Roku 473 v bitvě Nespočetných slz padl král Fingon a většina Hithlumského vojska. Morgoth do Hithlumu poslal Východňany odměnou za to, že zradili elfy. Zakázal jim ale Hithlum opustit a odepřel jim úrodné země na jihu. Hadorův lid byl zotročen a přinucen podřídit se Východňanům. Zbytek Eldar obývajících Hithlum byl odveden do dolů na severu, kde museli pracovat jako nevolníci, kromě těch, kterým se podařilo uniknout do divočiny a do hor. Elfové z Falasu ještě nějaký čas podnikali rychlé výsadky a útoky na pobřeží severních zemí, ale už roku 474 poslal Morgoth přes Hithlum silné vojsko, které Falas zpustošilo a dobylo Brithombar a Eglarest.

Od té doby byl Hithlum pod vládou Morgothových služebníků až do konce Prvního věku a Války hněvu, kdy spolu s většinou Beleriandu klesl pod hladinu moře.
zpět