Encyklopedie


Helm Kladivo

Helm Hammerhand


Helm Kladivo Helm Kladivo umrzl v Helmově žlebu

Helm Kladivo
(dcera)
Háma

Helm Kladivo byl devátým králem Rohanu a posledním z první řady. Narodil se roku 2691 jako syn krále Grama.

Když Helm nastoupil na trůn, byla to pro Rohan těžká doba, neboť už jehož otec vedl otevřenou válku s Vrchovci, kteří se zmocnili staré gondorské pevnosti v Železném pase a udělali si z ní základnu pro útoky proti Rohirům.

Oslabení země využil velmož jménem Freca ze západního Rohanu, jehož země ležely podél řeky Adorn a který měl mnoho společné krve a zřejmě i kontakty s Vrchovci. Požadoval pro svého syna Wulfa ruku Helmovy dcery, ale Helm ho pro jeho urážlivé chování zabil ranou pěstí.

Brzy na to přitáhla velká síla Vrchovců spojených s Umbarskými korzáry, kteří připluli proti proudu Želíze, a obsadili Edoras. Král Helm se ale stáhl do pevnosti Aglarond, kde odolal dlouhému obléhání. Tehdy přišla do Rohanu Dlouhá zima, která značně oslabila i obléhatele. Helm často vycházel z pevnosti a napadal nepřátele holýma rukama, což mu vyneslo mezi Vrchovci obávanou pověst. Nakonec nebyl zabit žádným nepřítelem, ale umrzl při jednom ze svých výpadů. Na jeho pověst bylo pak údplí pojmenováno Helmův žleb a pevnost Hláska (podle velkého rohu, na který vždy troubil).

Protože oba Helmovi synové zahynuli ve válce s Vrchovci, stal se jeho nástupcem jeho synovec Fréaláf, od nějž se počítala druhá řada králů.zpět