Encyklopedie


Havraní vrch

Ravenhill


Havraní vrch byla velká vyvýšenina na západním úbočí velkého jižního ostrohu Osamělé hory. Za časů vlády Thróra (pravděpodobně i před tím) zde bývala strážní hláska. Sídlilo zde mnoho havranů, včetně těch nejmoudřejších, kteří uměli mluvit obecnou řečí a často rozmlouvali i s vládci Hory.

Družina Thorina II. tu na nějaký čas udělala své tábořiště poté, co prošli vnitřkem Hory, ale dosud nevěděli, co se stalo se Šmakem. Později, během bitvy Pěti armád bránilo Havraní vrch vojsko elfů a spolu s nimi tu byl i Bilbo Pytlík.
zpět