Encyklopedie


Húrin z Emyn Arnenu

Húrin of Emyn Arnen


Húrin
Vorondil
Mardil

Húrin z Emyn Arnenu je první ze správců Gondoru, jehož jméno je zaznamenáno. Narodil se zřejmě v druhé polovině šestnáctého století. Za svého správce si jej vyvolil král Minardil a přestože o jeho životě víme málo, je zřejmé, že jeho akce měly na budoucnost Středozemě velký vliv. Byl vznešeným mužem númenorského původu a stal se zakladatelem Húrinova rodu, z něhož Minardilovi dědici podle tradice vybírali své správce. Když Gondor přišel o svého posledního krále Eärnura, úřad správce se stal významnou dědičnou institucí, která následně převzala veškeré pravomoci krále, když se Húrinův potomek Mardil stal prvním z vládnoucích správců.

Pozdější vliv Húrinova rodu nebyl náhodný, protože Húrin prokázal říši neocenitelné služby v těžkých časech, kdy předčasná smrt krále Minardila byla po pouhých dvou letech následována příchodem Velkého moru a smrtí krále Telemnara i všech jeho dětí. Na trůn tehdy nastoupil mladý král Tarondor, ale zkušený Húrin se zřejmě významně podílel na vládě a řízení říše. Od té doby byli správci vždy vybíráni z jeho potomků.zpět