Encyklopedie


Húrin II.


Húrin II. byl čtrnáctý vládnoucí správce Gondoru. Jeho otcem byl správce Hallas. Húrin se narodil roku 2515, za vlády svého děda správce Ciriona (krátce po darování provincie Calenardhon Seveřanům a založení království Rohan. Jméno Húrin odkazuje na slavného hrdinu Húrina Thaliona z Prvního věku, ale také se jedná o tradiční jméno v rodě správců (jmenoval se tak zakladatel rodu Húrin z Emyn Arnenu, který byl správcem krále Minardila, a později Húrin I., pátý vládnoucí správce).

Húrin II. nastoupil po smrti svého otce Hallase roku 2605 ve svých 90 letech. Húrinova vláda trvala 23 let a byla poměrně klidná; nedošlo k žádným větším konfliktům. Současníkem Húrina na trůně Rohanu byl třetí král Aldor Starý.

Když Húrin II. roku 2628 ve svých 113 letech zemřel, nastoupil po něm jeho syn Belecthor I..zpět