Encyklopedie


Goldwine


Goldwine byl šestý král Rohanu, syn krále Fréawinea. Jeho jméno znamená rohirsky "přítel zlata". Narodil se roku 2612 za vlády svého pradědečka Aldora Starého. Měl pravděpodobně aspoň jednoho sourozence, neboť o několik generací později šlechtic Freca ze západního pomezí Rohanu kolem řeky Adorn odvozoval svůj původ taktéž od krále Fréawinea. Roku 2644 se Goldwineovi narodil jeho syn a pozdější král Déor.

Králem se stal po smrti svého otce Fréawinea roku 2680, kdy už byl 61 let stár. O jeho vládě nemáme žádné podrobné zprávy, z čehož se dá usuzovat, že to pro Roha byla doba přiměřeného klidu (teprve za vlády Golwineova syna Déora začaly nájezdy Vrchovců na západním pomezí Rohanu). Během jeho vlády se v čele Gondoru vystřídali tři správci: Orodreth, Ecthelion I. a Egalmoth.

Zemřel roku 2699 po devatenácti letech vlády, ve věku 80 let. Po něm nastoupil na rohanský trůn jeho syn Déor.zpět