Encyklopedie


Gerontius Bral

Gerontius Took

Starý Bral

Old Took


Starý Bral Gerontius, Starý Bral

Gerontius Bral byl druhým nejstarším hobitem v zaznamenané historii (po Bilbovi Pytlíkovi), díky čemuž byl obecně známý jako Starý Bral. Narodil se roku 2790 jako syn vladyky Fortinbrase I. a dožil se 130 let - zemřel roku 2920. Po smrti svého otce roku 2848 se stal 26. vladykou Kraje a hlavou rodiny Bralů. Vzal si za ženu Adamantu Cvalíkovou a spolu měli dvanáct dětí: Isengrima III., Hildigarda, Isumbrase IV., Hildigrima, Isembolda, Hildifonse, Isembarda, Hildibranda, Beladonu, Donamiru, Mirabelku a Isengara. Gerontius byl přímým předkem většiny hobitů, kteří se zapsali do příběhu války o Prsten: Jeho dcera Beladona byla matkou Bilbo Pytlíka, Mirabelka babičkou Froda (a zároveň prababičkou Smíška) a Hildigrim pradědečkem Pipina i Smíška.

Za jeho času ve funkci vladyky přišla na Kraj Krutá zima roku 2911, kdy zamrzla Brandyvína a ze severu pronikli do Kraje vlci. Gerontius byl dobrým přítelem Gandalfa, často ho v Kraji hostil a Gandalf za jeho časů pravidelně pořádal ohňostroje při oslavách letního slunovratu. Jednou mu také daroval kouzelné knoflíky, které se samy zapínaly a nerozepnuly se, dokud jim neporučil.

Gerontius bydlel mnoho let ve velkém starém pokoji ve Velkých pelouších. Když zemřel, mnoho let zůstal pokoj tak, jak byl, a nehýbalo se v něm s žádným nábytkem, takže ještě Gerontiův prapravnuk Pipin v době války o Prsten srovnával pocit starobylosti v tomto pokoji a v lese Fangornu.zpět