Encyklopedie


Freca


Freca byl rohanský šlechtic ve 28. století 3 věku. Patřilo mu území po obou stranách řeky Adorn na západ od Rohanská brána. Odvozoval svůj původ od krále Fréeawina, ale v žilách mu kolovalo mnoho Vrchovecké krve.

Postavil si tvrz u pramenů Adornu a získal velkou moc a bohatství, přátelil se s Vrchovci a příliš nedbal na krále Helma, ačkoli ten ho zval aby se účastnil jeho rad.

Roku 2754 Freca dorazil do Edorasu s početným doprovodem a požadoval dceru krále Helma za ženu pro svého syna Wulfa. Helm jej tvrdě odbyl na což Freca reagoval urážkami krále. Když rada skončila, Helm jej vyzval aby vyšel ven ze síně, kde mu štědřil ránu pěstí tak tvrdou, že Freca na její následky zemřel. Helm poté prohlásil Frecovu rodinu za nepřátele krále a Frecova družina uprchla na západ.

Zabití Frecy však nezůstalo bez pomsty. O čtyři roky později na Rohan zaútočilo vojsko Vrchovců z Železného pasu a přes brody Želíze. Jejich vůdcem byl sám Wulf, který zahnal Helma do Žlebu (který tak podle něj získal jméno Helmův žleb), obsadil Edoras a prohlásil se sám králem Rohanu. Po několika měsících byl však zabit a jeho vojsko poraženo.zpět