Encyklopedie


Fréawine


Fréawine byl král Rohanu, syn krále Fréy. Narodil se roku 2594 za vlády svého děda Aldora. Nastoupil na trůn v poměrně vysokém věku, v roce 2659, kdy mu už bylo přes šedesát let.

O jeho jednadvacet let dlouhé vládě nemáme mnoho zpráv, ale bylo to pro Rohan období míru a hojnosti.

Po Fréawinově smrti roku 2680 nastoupil na trůn ve Zlaté síni jeho syn Goldwine.

Fréawine měl pravděpodobně ještě další potomky, kteří se usídlili na západním pomezí Rohanu kolem řeky Adorn a částečně se smísili s Vrchovci. Freca, který byl mocným pánem této oblasti za časů krále Helma (Fréawinova prapravnuka), odvozoval svůj původ právě od krále Fréawina.zpět