Encyklopedie


Fréaláf Hildin

Fréaláf Hildeson


Fréaláf byl desátý král Rohanu, synovec krále Helma a zakladatel druhé řady rohanských králů. Narodil se roku 2726 a byl synem Helmovy mladší sestry Hildy.

Když v době Dlouhé zimy roku 2759 zaútočili na Rohan Vrchovci a Balchothové a přinutili Rohiry stáhnout se do Ered Nimrais, padli král Helm a oba jeho synové. S příchodem jara ale Fréaláf sestoupil ze Šeré Brázdy a s pomocí gondorských spojenců dobyl Rohan zpět. Byl pak korunován novým králem. Vládl do své smrti roku 2798.zpět