Encyklopedie


Forostar

Severní země


Meneldurova věž Meneldurova věž na severním pobřeží Númenoru

Forostar byl severní z pěti výběžků Númenoru a zároveň název jednoho z krajů, na něž bylo království členěno, který pokrýval severní část ostrova. Jméno Forostar znamená quenijsky "Severní země".

Kraj Forostar tedy pokrýval převážně území severního poloostrova. Na jihozápadě hraničil s Andustarem, na jihu s Mittalmarem a na jihovýchodě s Orostarem. Nejsevernější cíp Forostaru a zároveň celého Númenorského království nesl název Severní mys.

Nacházela se zde hora Sorontil, která byla po Meneltarmě druhá nejvyšší na Númenoru a sídlilo na ní mnoho orlů. Ze všech šesti krajů byl Forostar nejméně úrodnou oblastí s hornatým, kamenitým povrchem a málo stromy. Jen na západních úbočích náhorních vřesovišť byly jedlové a modřínové lesy. Významný byl především těžbou kamene. Směrem do středu ostrova se země svažovala v centrální nížinu.

Nejvýznamnějším městem Forostaru bylo Ondosto, ležící u jeho jižních hranic, na silnici spojující hlavní město Armenelos a přístav Andúnië. Tato silnice byla zbudována především pro dopravu stavebního kamene z lomů v Severních zemích, který byl pro stavby nejvíce ceněn, a dříví, na něž byly bohaté Západní země.

Ve Forostaru se nacházelo také místo zvané Tompollë, známé velkým medvědím tancem.

Král Tar-Meneldur na severním pobřeží Forostaru nedaleko Sorontilu postavil vysokou věž, z níž mohl pozorovat pohyby hvězd.zpět