Encyklopedie


Firien

Firienholt, Šeptající les


Les v Ered Nimrais okolo Glanhíru (Hraničního potoka) a na svazích hory jménem Amon Anwar. Právě tady byl pralesním kancem zabit třináctý rohanský král Folca. Viz citace ze seznamu rohanských králů:

2804-2864 13. Folca. Byl velký lovec, ale přísahal, že nebude honit divokou zvěř, dokud nezůstane v Rohanu jediný skřet. Když byla nakonec nalezena a zničena poslední skřetí tvrz, šel lovit velkého pralesního kance do lesa Firienu. Kance zabil, ale zemřel na zranění způsobená jeho kly.
zpět