Encyklopedie


Ferumbras III. Bral

Ferumbras III Took


Ferumnbras III. byl třicátým vladykou Kraje v letech 2980-3015. Narodil se roku 2916 jako syn vladyky Fortinbrase II.. Nikdy se neoženil a neměl proto žádné potomky. Do úřadu vladyky nastoupil po smrti svého otce roku 2980 a držel jej až do své smrti roku 3015, kdy se vladykou stal jeho vzdálený bratranec Paladin II. z mladší větve rodu.

Během doby Ferumbrase III. ve funkci vladyky se schylovalo k válce o Prsten, ačkoli o zhoršující se situaci ve světě zřejmě do Kraje dlouho žádné zvěsti nedolehly.zpět