Encyklopedie


Fëanorovi synové

Sons of Fëanor


Fëanor měl sedm synů, jejichž jména jsou: Maedhros, Maglor, Celegorm, Curufin, Caranthir, Amrod a Amras.

Fëanorovi synové spolu se svým otcem složili Fëanorovu přísahu, podle níž měli získat zpět silmarily za jakoukoli cenu a bojovat proti každému, kdo by jim v tom chtěl bránit. Protože Fëanor sám zahynul krátce po svém příchodu do Středozemě, stali se hlavními vykonavateli přísahy právě jeho synové.zpět