Encyklopedie


Eryn Vorn

Blackwood


Poloostrov v zemi Minhiriath na západním pobřeží Středozemě. Poloostrov byl pojmenován Dúnadany podle zdejších stromů. Lesy na poloostrově Eryn Vorn byly součástí lesů pokrývajících celý Minhiriath a Enedwaith. Tyto lesy byly v důsledku těžby dřeva a válek mezi Sauronem a Elfy a Númenorejci zcela zničeny. Spolu se Starým hvozdem a Fangornem se zde nacházejí poslední zbytky těchto lesů. Po válkách na konci druhého věku se sem, na poloostrov Ras Morthil a do Drúadánského hvozdu uchýlili poslední zbytky domorodců ve středozemi. Zdejší lidé nikdy neopoušteli zdejší zemi a starali se sami o sebe až do jejich konečného vyhubení vinou Velkého moru, válek Arnoru s Angmarem a ničivými záplavami v průběhu Třetího věku.zpět