Encyklopedie


Eregion

Cesmínie

Hollin


Krásná země na západ od Mlžných hor, mezi řekami Mitheithel a Glanduinou.

Roku 750 D.v. zde Galadriel a Celeborn založili poslední noldorské království ve Středozemi, pojmenované Eregion, Cesmínie, podle cesmín, které tam hojně rostly. Hlavním městem se stal Ost-in-Edhil. Eregionští elfové se spřátelili s trpaslíky z Khazad-dûm a toto společenství přineslo oběma stranám velký prospěch. Byla vybudována Západní brána Khazad-dûm a cesta která od ní vedla do Ost-in-Edhil. Největším přítelem trpaslíků se stal Celebrimbor, zručný řemeslník a kovář a vnuk Fëanora.
Elfové z Eregionu také navázali kontakt s říší Lórinand na druhé straně Mlžných hor, která byla osídlena lesními elfy. Lórinand se rozkládal po obou stranách Anduiny v lesích, které měly tenkrát daleko větší rozlohu, než území pozdějšího Lothlórien.

Roku 1200 D. v. vzal na sebe Sauron sličnou podobu a vydával se za vyslance Valar, který přišel do Středozemě, aby pomohl elfům. Zatímco Gil-galad, král Lindonu, ho odmítl, v Cesmínii byl přijat, protože Noldor toužili po znalostech a dovednostech, které jim nabízel. Ačkoli Galadriel cítila, že Annatar (což bylo jméno, které si Sauron dal, znamená to "Pán darů") není dobrý, Celebrimbor a ostatní kováři mu věřili a nechali se jím ovlivňovat. Celebrimbor založil bratrstvo Gwaith-i-Mírdain, ale pracoval tajně, bez vědomí Galadriel. Sauron brzy získal Gwaith-i-Mírdain pod svůj vliv a přesvědčil je, aby se vzbouřili proti Galadriel a Celebornovi a chopili se moci v Eregionu.

To se stalo mezi lety 1350 a 1400 D. v.. Pak Galadriel Eregion opustila a prošla skrz Khazad-dûm do Lórinandu. Celeborn zůstal, protože nechtěl vstoupit do sídla trpaslíků. Vládcem Eregionu se stal Celebrimbor. Umění Gwaith-i-Mírdain se stále zlepšovalo, až roku 1500 D.v. začali vyrábět Prsteny moci. Tou dobou Sauron z Eregionu odešel. Celebrimbor vyrobil nejprve Děvět prstenů a Sedm prstenů a nakonec, roku 1590, své největší dílo, Tři prsteny elfů. Byl to Bílý prsten - Nenya, Rudý prsten - Narya, a Modrý prsten - Vilya.

V roce 1600 D.v. však Sauron vytvořil v Orodruině Jeden prsten, nejmocnější ze všech.

Když se Celebrimbor dozvěděl o existenci Jednoho prstenu, pochopil skutečné Saurnovy záměry a šel do Lórinandu, aby se poradil s Galadriel. Ta mu řekla, aby byly Tři prsteny ukryty před Sauronem co nejdál od Eregionu. Tak sama dostala Nenyu a král Gil-galad Vilyu a Naryu. Zbylé prsteny byly uzamčeny v pokladnici v Ost-in-Edhil. Když Sauron zjistil, že se Celebrimbor obrátil proti němu, zjevila se jeho zloba. Shromáždil velké vojsko a roku 1695 vpadl do Eriadoru. I když král Gil-galad vyslal z Lindonu pomoc pod vedením Elronda Půlelfa, Sauron napadl Eregion dřív, než se tam Lindonské vojsko dostalo. Hlavním terčem Sauronova útoku byl Dům Mírdain v Ost-in-Edhil, kde byly uchovávány jejich poklady. Celebrimbor sám v zoufalství vzdoroval na schodišti k velkým dveřím Mírdain, ale byl zajat. Sauron nalezl Devět prstenů a další díla Mírdain, ale nenalezl Sedm a Tři. Celebrimbor posléze při mučení prozradil, kde je ukryto Sedm, které pak také Sauron získal, ale neodhalil, kde jsou Tři, a tak byl Sauronem zabit.

Poté, co vyplenili Eregion, se Sauronova armáda vrhla proti Elrondovi a ten musel ustopit na sever, kde založil útočiště v Imladris. Sauronovo vojsko bylo náhle napadeno zezadu armádou trpaslíků, kteří vyšli z Khazad-dûm s posilami elfů z Lórinandu. Nepřemohli sice Saurona, ale oslabili ho a než je mohl potrestat, ustoupili zpět do Khazad-dûm. Pak se Sauron pokusil ovládnout zbytek Eriadoru, což se mu také podařilo s vyjímkou Lindonu, který byl proti přesile statečně držen Gil-galadovými elfy. Avšak v hodině největší nouze připlula obrovitá flotila Númenorejců, vyslaná králem Tar-Minastirem, která se vylodila v Lindonu i ve Vinyalondë, Sauronovo vojsko utrpělo těžkou porážku a on se vrátil jen se zbytky své tělesné stráže do Mordoru a přísahal Númenoru pomstu. Eregion již nadobro zpustl, protože zbytek obyvatel přesídlil do Imladris, ale zůstal krásnou zemí, jako vzpomínka na minulost.
zpět