Encyklopedie


Erebor

Osamělá hora, Království pod Horou

Lonely Mountain


Dol Město Dol pod Osamělou horou
Šmak nad Osamělou horou Šmak přelétává nad Osamělou horou

Erebor byla hora ve Rhovanionu, mezi Temným hvozdem a Železnými horami. Nácházelo se tu nejdůležitější trpasličí království ve Středozemi po pádu Khazad-dûm.

Když se v Khazad-dûm objevil roku 1980 balrog a zabil krále Durina VI. a o rok později i jeho syna Náina I., lid se odtud daleko rozprchl. Ale většina těch, kdo uprchli, se odebrala na Sever a Náinův syn Thráin I. přišel do Ereboru, kde zahájil nové práce a stal se králem pod Horou. V Ereboru našel veliký drahokam, nazývaný Arcikam, Srdce Hory. Jeho syn Thorin I. se však odstěhoval dál na sever do Šedých hor, které byly lákavé svou neprobádaností a bohatstvím rud. Ale v pustinách Forodwaithu za nimi žili draci, kteří se po letech opět rozmnožili a zesílili a začali s trpaslíky válčit a ničit výsledky jejich práce. Nakonec byl král Dáin I. jedním drakem zabit a jeho synové odežli se svým lidem pryč. Nejmladší syn Grór šel do Železných hor a dědic trůnu Thrór, spolu s Dáinovým bratrem Borinem, se vrátil zpět do Ereboru, kam přinesl zpátky i Arcikam. V Království pod Horou se Thrórovu lidu dařilo, bohatli a přátelili se se všemi lidmi sídlícími v okolí. Vyráběli podivuhodné a krásné věci i drahocenné zbraně a brnění a vedli čilý obchod se svými příbuznými v Železných horách.

Pověst o slávě a bohatství Ereboru ale dolehla až k uším draků a roku 2770 se zvedl Šmak Zlatý, největší z draků své doby, přiletěl přes Zvadlá vřesoviště na krále Thróra a v plamenech se snesl na Horu. Zanedlouho byla celá říše zničena a nedaleké město Dol bylo pobořeno a opuštěno. Thrór i jeho syn Thráin se zachránili tajným východem, ale museli uprchnout pryč z Ereboru. Šmak vstoupil do velké síně a nahromadil všechny poklady, které našel, ulehl na ně a hlídal je po 171 let. Mezitím kraj okolo zpustl a vyhnaní trpaslíci odešli zčásti do Železných hor, zčásti do Modrých hor a zčásti se z nich stali vyhnanci, kteří se snažili najít nějaké jiné místo, kde by se mohli usídlit. Okolní kraj zpustl a byl nazýván Dračí spoušť.

K obnovení království došlo až po Bitvě pěti armád roku 2941, kde padl Thrórův vnuk Thorin II. a novým králem pod Horou se pak stal jeho bratranec Dáin II., dědic Gróra ze Železných hor.

V době války o Prsten přišel do Ereboru nejprve posel od Saurona, který Dáinovi nabídl jeden ze Sedmi prstenů trpaslíků výměnou za spojenectví s Mordorem, ale když s ním Dáin odmítl jednat, tak přitáhla z Mordoru velká armáda a svedla proti tamním trpaslíkům a lidem velkou bitvu, při které král Dáin padl a která vešla ve známost jako bitva v Dolu. Trpaslíci a lidé z Dolu v ní zvítězili a novým králem pod Horou se stal Thorin III., Dáinův syn.
zpět