Encyklopedie


Eorlův rod

House of Eorl


Eorl
(3 dcery)
Frugmar
Forthwini
Marhwini
Marhari
Háma
(králové Gondoru)
(dcera)
(2 dcery)
(dcera)
(2 dcery)
Lothíriel
Elfwine

Eorlův rod byl královský rod v Rohanu. Nazýval se podle Eorla Mladého, prvního krále Rohanu, ale měl daleko starší původ v pánech Éothéodu, a ti zase odvozovali svůj původ od Vidugavii, krále Rhovanionu, který žil na začátku druhého tisíciletí Třetího věku.

Samotný Eorlův rod se člení na tři řady, což odpovídá třem řadám mohyl před branami Edorasu, kde byli jednotliví králové pohřbeni. Každá z těchto řad představovala posloupnost z otce na syna, zatímco konec jedné řady a začátek další nastal tehdy, když král neměl dědice v mužské linii a bylo třeba uplatnit následnictví v linii ženské (v obou případech se novým králem stal syn sestry předchozího krále).

První řada
První řada začala Eorlem samotným. Skončila když král Helm Kladivo i oba jeho synové zahynuli během Dlouhé zimy roku 2859.

Druhá řada
Druhou řadu založil Fréaláf, syn Hildy, dcery krále Grama. Její konec nastal s králem Théodenem, který zemřel bez potomků (jeho syn Théodred byl zabit už dříve) v bitvě na Pelennorských polích.

Třetí řada
Třetí řadu založil Éomer, syn princezny Théodwyn (dcery krále Thengela), a maršála Éomunda (který byl vzdáleným potomkem Eofora, syna Bregova).zpět