Encyklopedie


Eldalondë


Eldalondë Eldalondë
Nísimaldar Nísimaldar

Eldalondë bylo jedno z velkých měst na Númenoru. Leželo uprostřed západního pobřeží Númenoru v zálivu Eldanna na místě, kde do moře ústila řeka Nunduinë.

Název Eldalondë znamená quenijsky "přístav Eldar" a vznikl proto, že právě sem v dobách před odcizením nejčastěji připlouvaly elfské lodě z Tol Eressëa, aby se elfové setkali s Věrnými – přáteli elfů mezi Númenorejci. Právě z toho důvodu dosahoval přístav Eldalondë největšího významu v raných dobách Númenoru, kdy se sem mnoho lidí přistěhovalo z touhy setkávat se častěji s Eldar. Vliv elfů byl zřejmý i na podobě města a pro množství zeleně se vžilo pojmenování Zelený Eldalondë.

Okolo města se rozkládal přímořský kraj Nísimaldar, jenž byl proslulý mnoha vonnými stromy i květinami. I elfové ze západu oceňovali krásu tohoto kraje a prohlašovali, že Eldalondë ja nejkrásnější přístav na Númenoru a vypadá stejně krásně jako elfská města na Tol Eressëa.

V pozdějších letech ostrovní říše, kdy králové i většina obyvatelstva byli vůči Eldar stále více nedůvěřiví a zároveň se rozvíjelo mořeplavectví směrěm na východ do Středozemě, většina lidí ze západního pobřeží se stěhovala do Arandoru na východě a populace Eldalondë se postupně menšila.

Smutnou labutí píseň svých dějin zažil Eldalondë, když začal král Ar-Pharazôn právě na západě v zálivu Eldanna budovat svou obrovitou flotilu a vyplul odtud k útoku na Valinor. Krátce poté bylo město i se zbytkem Númenoru smeteno přívalem vod během Pádu.zpět