Encyklopedie


Eldacar

Vinytharya


Eldacar Gondorský Eldacar, dvacátý první král Gondoru

Eldacar byl král Gondoru, byl synem Valacara a Seveřanky Vidumavi dcery Vidugavii, krále Rhovanionu. Narodil se roku 1255, v době, kdy Valacar pobýval u dvora krále Vidugavii jako vyslanec Gondoru. Eldacar dostal nejprve jméno Vinitharya v jazyce Seveřanů (pravděpodobně se dá přeložit jako „voják z pastvin“).

Roku 1260 se i s otcem a matkou a početnou domácností Seveřanů vrátil do Gondoru. Jenže jeho smíšený původ se některým nelíbil a už v době vlády Valacara začaly propukat nepokoje - Příbuzenský svár.

Po jeho nástupu na trůn roku 1432 začala hořet vzpoura pod vedením králova bratrance Castamira. Pobřežní oblasti Gondoru, které si hodně zakládaly na čistém númenorském původu - Anfalas, Harondor, Umbar - nesouhlasily s tím, aby jim vládl potomek Seveřanky a zakrátko byla dobyta všechna léna jižně od Ered Nimrais. Nakonec byl roku 1437 Eldacar sám obležen v Osgiliathu a přinucen uprchnout na sever, kde nalezl útočiště u svých příbuzných ve Rhovanionu.

Po dobytí Osgiliathu dal Castamir popravit Eldacarova nejstaršího syna Ornendila. Castamir se zmocnil trůnu, ale jeho vláda se brzy lidem přestala zamlouvat, protože se zajímal jen o loďstvo a chystal se přesunout sídlo do Pelargiru.

Eldacar se spojil se Seveřany, shromáždil vojsko a roku 1437 se vrátil do Gondoru s posilami. Severní provincie se rychle přidaly na jeho stranu a v bitvě u brodu Erui porazil vzbouřence, Castamira zabil a jeho syny oblehl v Pelargiru. Porazil je a znovu se vrátil na trůn i přesto, že vzbouřenci s celou gondorskou flotilou unikli na jih, usadili se v Umbaru a založili tak založili říši jižně od Porosu, která Gondor dlouho ohrožovala.

Eldacar zemřel přirozenou smrtí ve svých 235 letech roku 1490 a jeho nástupcem se stal jeho druhý syn Aldamir.zpět