Encyklopedie


Edoras


Hlavní město Rohanu a sídlo jeho králů, rozkládající se na pahorku v severním předhůří Ered Nimrais, v údolí řeky Sněžné. Uprostřed města na vrcholku pahorku se nacházel Meduseld, Zlatá síň. Před branou města se podél cesty ve dvou řadách nacházely mohyly rohanských králů. Éomer byl první ze třetí řady králů a po jeho smrti byla také začata třetí řada mohyl.

Edoras byl postaven druhým rohanským králem Bregem, synem Eorla Mladého. Předtím byl hlavním městem Rohanu blízký Aldburg. Během Dlouhé zimy roku 2758 byl Edoras obsazen Vrchovci pod vedením Wulfa, který se tu prohlásil rohanským králem, zatímco pravý král Helm Kladivo bránil Helmův žleb, kde také zahynul. Na jaře 2759 ale přišel ze Šeré brázdy Helmův synovec Fréaláf, dobyl město zpět a Vrchovce vyhnal.

Na začátku války o Prsten se v Edorasu setkali Gandalf, Aragorn, Legolas a Gimli s králem Théodenem. Gandalf vyléčil Théodena z jeho omámení a král pak vytáhl do boje proti Sarumanovi. Později se v Edorasu krátce zastavilo rohanské vojsko na cestě ze Šeré brázdy do války na pomoc Gondoru.
zpět