Encyklopedie


Ecthelion I.


Ecthelion I. byl sedmnáctým vládnoucím správcem Gondoru. Byl synem správce Orodretha a narodil se roku 2600, za vlády svého prapraděda, správce Hallase. Nastoupil do úřadu správce roku 2685, po smrti svého otce.

Významným činem, kterým se správce Ecthelion I. zapsal do historie Gondoru, byla velká přestavba Bílé věže v Minas Tirith, původně postavená za vlády krále Calimehtara. Od té doby byla na jeho památku známa jako Ecthelionova věž.

Správce Ecthelion neměl žádné děti, a tak po jeho smrti v roce 2698 nastoupil na trůn jeho vzdálený příbuzný Egalmoth, pravnuk správce Belecthora I..zpět