Encyklopedie


Drúwaith Iaur

Stará země púkelů

Old Púkel-land


Lefnui Lefnui
Divoká země mezi řekami Lefnui a Želízí kolem západního konce Ered Nimrais na mysu Andrast. Název pochází od Drúadanů, kteří obývali tuto zemi. Drúedain - "Divocí lidé", jejichž část odešla v Prvním věku do Beleriandu a usídlila se společně s Halethiným lidem v lese Brethilu, sídlili už odedávna v Bílých horách. Byl to lid, který se vyhýbal ostatním a nikdy se nespojoval se služebníky Nepřítele. Postupem času, když Númenorejci začali osidlovat země na jih od Ered Nimrais a Calenardhon, Drúadané se stáhli do dvou míst: Do Drúwaith Iaur a do Drúadanského hvozdu v Anórienu na východním konci Ered Nimrais. Ve Drúwaith Iaur nebydlel nikdo z Gondorských a málokdo tam vstoupil, takže kromě pověstí se jen málo vědělo o Drúadanech, kteří tam žili. Dokonce nebylo jisté ani to, jestli tam vůbec nějací zůstali, ale po bitvách u Brodů přes Želíz se zjistilo, že v Drúwaith Iaur opravdu přežilo mnoho Drúadanů, protože vyšli z jeskyní, kde sídlili a napadli zbytky Sarumanových vojsk, jež byla zahnána na jih.zpět