Encyklopedie


Denethor II.


Správce Gondoru Denethor II. byl synem Ectheliona II.. Byl velmi moudrý a oddaný službě své zemi, ale pyšný a vychytralý. Narodil se roku 2930 T. v.. Roku 2951, když bylo Denethorovi 21 let, Sauron se opět otevřeně prohlásil Temným pánem Mordoru a začal budovat svou moc na východních hranicích Gondoru. Za vlády Denethorova otce se ve službách Gondoru objevil nový neznámý cizinec, který si říkal Thorongil. Denethor jej neměl v lásce, protože v jeho očích s ním soupeřil o přízeň Ectheliona i gondorskho lidu. Díky své moudrosti pravděpodobně odhalil, že pochází ze Severu a tušil, že by se mohlo jednat o Isildurova dědice (ve skutečnosti to nebyl nikdo jiný než Aragorn). Thorongil ale o slávu nestál, a tak když dosáhl největšího úspěchu, zničení Umbarského loďstva, místo oslav odešel z Gondoru neznámo kam.

Roku 2976 si Denethor vzal za ženu Finduilas, dceru knížete Adrahila Dol Amrothského, se kterou měl dva syny, Boromira a Faramira. Brzy na to, roku 2984, zemřel Ecthelion II. a Denethor po něm nastoupil do úřadu správce Gondoru. Jeho žena Finduilas zemřela mladá v roce 2988, protože byla zvyklá na vlídné přímořské podnebí Dol Amrothu a v kamenném městě chřadla. Denethor se od té doby uzavřel do sebe a vzdálil se i svým synům.

Protože chtěl rozšířit své znalosti a měl velkou důvěru ve své schopnosti, jednoho dne se odhodlal použít palantír, který byl v Minas Tirith uschován a který se neodvážil použít žádný ze správců před ním, ani poslední králové Gondoru od té doby, co Minas Ithil a spolu s ní i blízce propojený palantír padly do rukou Sauronovi. Denethor na svou opovážlivost doplatil; Sauron zneužil spojení palantírem a i když zodpovědného správce nemohl přímo obrátit ke zlu, jako se tomu stalo u Sarumana, postupně oslaboval jeho vůli a odhodlání tím, že mu v palantíru ukazoval vždy ty nejhorší skutečnosti a zatajoval mu vše pozitivní. Za Války o Prsten roku 3019 přijal do svých služeb hobita Peregrina, který mu podal zprávu o smrti jeho syna Boromira. Denethor také vyslal Faramira na nebezpečnou misi poslední obrany Osgiliathu před náporem nepřátel. Faramir se vrátil do města těžce raněn. Smrt staršího syna Boromira a domnělá smrt mladšího syna Faramira, spolu s dlouhodobým působením Sauronovy vůle palantírem, nakonec u Denethora vedly k propuknutí šílenství. Opustila jej veškerá naděje, zlomil hůl správců a rozhodl se upálit se za živa, aby nemusel být svědkem porážky Gondoru. Jen díky odhodlání Pipina a odvaze Beregonda byl před ohněm zachráněn aspoň bezvědomý Faramir. Denethor sám se však upálil s palantírem v rukou.

Po Denethorovi krátce spravoval Gondor kníže Imrahil, než se Faramir dostatečně zotavil a mohl přijmout úřad po svém otci.zpět