Encyklopedie


Dáin I.


Dáin I. byl králem trpaslíků Durinova lidu. Byl synem krále Náina II. a narodil se roku 2440, za vlády svého děda Óina, když byly hlavním sídlem Durinova lidu Šedé hory. Měl tři syny: Thróra, Fróra a Gróra.

Za vlády Dáinova otce Náina II. se v Šedých horách poprvé objevili draci ze severu, kteří byli přilákáni bohatstvím trpaslíků. Dáin nastoupil po svém otci roku 2585, ale vládl pouhé čtyři roky, když na jeho síně zaútočil velký drak a král Dáin i jeho druhý syn byli zabiti v jejich branách.¨

Dáinovi dva přeživší synové pak odvedli zbytek jho lidu z Šedých hor: Nejstarší syn a dědic Thrór se vrátil do Ereboru, kde obnovil starší trpasličí sídlo a stal se králem pod Horou, zatímco Grór odvedl část lidu na východ a založil vlastní panství v Železných horách. Grór měl později vnuka Dáina, který byl pravděpodobně pojmenován po Dáinovi I. a sám se stal později králem Durinova lidu jako Dáin II.zpět