Encyklopedie


Cvalimír Bulva

Fredegar Bolger

Cvali Bulva

Fatty Bolger


Cvalimír Bulva ze staré hobití rodiny Bulvů se narodil roku 2980 Odovakaru Bulvovi a Rosamundě Bralové. I na hobití poměry byl spíše zavalité postavy, což mu vysloužilo jeho přezdívku Cvali.

Byl jedním z blízkých přátel (a také příbuzným) Frodo Pytlíka. Často ho navštěvoval ve Dně pytle a pomáhal se stěhováním do Studánek, když Frodo svou starou noru prodal Pytlíkům ze Sáčkova (Cvali jel spolu se Smíškem Brandorádem napřed do Studánek). Byl dokonce součástí "spiknutí" Frodových přátel (spolu se Smíškem Brandorádem, Peregrinem Bralem a Samvědem Křepelkou), které odhalilo Frodův kouzelný prsten a jeho úmysl opustit Kraj a rozhodlo se mu s tím pomoci. Na rozdíl od ostatních ale Cvali zůstal v Kraji – částečně kvůli svému odporu vůči Starému hvozdu, částečně proto, aby pomohl držet odchod ostatních co nejdéle v tajnosti. Jeho role ale také nebyla jednoduchá: brzy po odchodu ostatních hobitů se ve Studánkách náhle objevili Černí jezdci a Cvali se jen díky své duchapřítomnosti dokázal vyhnout děsivému setkání, utéct zadním vchodem, po dlouhém úprku zburcovat sousedy a spustit Volání Rádovských. Nazgûlové, kteří zatím nestáli o konfrontaci, tak z Kraje uprchli, aniž by našli Froda a Prsten.

Později, když se vlády nad krajem zmocnil "šéf" Loto Pytlík ze Sáčkova s pomocí svých najatých darebáků, Cvali Bulva zorganizoval odboj a vedl tlupu povstalců, která se skrývala v Jezevčinách u Zjizvených kopců. Darebákům se ale nakonec povedlo je vykouřit, zatkli je a zavřeli do Zamčených děr ve Velké kopanině. Když jej Frodo s přáteli našel a propustil, zhubl už tak, že se mu už nedalo říkat Cvalík a byl tak zesláblý, že nedokázal sám z vězení vyjít. Během následujícího období hojnosti se ale podle všeho zotavil a vrátil k dřívějšímu zdraví, podobně jako starosta Vilda Bělonožka.zpět