Encyklopedie


Brody přes Želíz

Fords of Isen

Athrad Angren, Ethraid Engrin


Brody přes Želíz Brody přes Želíz
"Řeka Želíz proudila rychle od svých pramenů nad Železným pasem, ale na rovinaté půdě Rohanské brány zpomalovala, dokud se neobrátila na západ; pak tekla zemí dál po dlouhých svazích dolů do nízko položených zemí nejzazšího Gondoru a Enedwaithu a její tok se prohloubil a zrychlil. Těsně nad tímto ohybem k západu ležely Brody přes Želíz. Řeka tam byla široká a mělká a dvěma rameny tekla kolem ostrůvku přes kamennou lavici pokrytou kamením a oblázky splavenými ze severu. Zde bylo jediné místo jižně od Železného pasu, kde bylo možné, aby velká síla vojska, zejména těžce ozbrojená, překročila řeku." UT 3. V
U Brodů přes Želíz proběhly během války o Prsten dvě významné bitvy Rohanu proti vojskům Sarumana a Vrchovců. První se odehrála 25. února 3019. Rohirové v ní byli poraženi a padl králův syn Théodred. Ve druhé bitvě, 2. března, se bránili rohanští velitelé Grimbold a Elfhelm přesile vojska ze Železného pasu, které směřovalo do bitvy o Hlásku.


zpět